Om GaK / Bestyrelsen
 
 
 
UDVALG:
 
Rutebyg: TEAM Clevin; ansvarlige: Mette, Andreas, Mikael, Thomas

Instruktører/Kurser/undervisning: Mette, Andreas, Mikael, Thomas

Sikkerhedsudvalg: Bestyrelsen

Åbningsteam: De GaK medlemmer der vil og kan... sammen er vi GaK

Kaffe barista: Den der står nærmest kaffemaskinen

Te barista ??? Vi mangler en te ansvarlig....
 
Dataansvarlige: Bestyrelsen

Bestyrelsen

BESTYRELSEN anno 2019:
Formand, Mikael Holm Conner
Næstformand, Søren Wassard
Kasserer, Flemming Pedersen
Menigt medlem: John Hemberg, Jes Michaelsen, Thomas Garth Pedersen
Juniorrepræsentant: Silas Østergaard
 
Bestyrelsessuppleant over 18 år: Andreas Kastoft 
Juniorrepræsentant, suppleant: Robin Dehn Larsen
 
Revisor: Tanja Garth Pedersen
Revisor suppleant: John Pelck Olsen
 
Kontakt bestyrelsen: gadevangklatring@gmail.com
 
Bestyrelsesreferater rundsendes internt pr. mail.
 
Bestyrelsesmøder er åbne møder, med mindre andet er angivet.
 
 
Referat af general forsamling 14. januar 2018 - tryk her
 
Referat af general forsamling 28. februar 2019 - tryk her
 
Bestyrelsesmøder 2019:
Opdateres omkring april 2019
GaK Gadevang Klatreklub - c/o Hillerødsholmskolen - Hillerødholmsalle 2-4, 3400 Hillerød  | gadevangklatring@gmail.com